Dialoog

Kontakt

TARTU
Turu 9
koolitus@dialoog.ee
Tel. 7 344 990, 55 613 474
translate@dialoog.ee
Tel. 7 30 40 95, 55 640 737
raamatud@dialoog.ee
Tel. 555 60 230
aupair@dialoog.ee
Tel. 55 31 500

TALLINN
Gonsiori 13 - 23
tallinn@dialoog.ee
Tel. 662 0888, 55 640 688

NARVA
Kreenholmi 3
narva@dialoog.ee
Tel. 35 60 494, 51 35 725

KAART AS Dialoog

 

Print

Suulised tõlked


Paljudel kohtumistel, seminaridel, konverentsidel ja visiitidel, kus osalevad eri keeli kõnelevad inimesed, on vaja suulist tõlget. Rahvusvaheliste ürituste kordaminekuks on meil kõrge kvalifikatsiooniga ja suurte kogemustega suulist tõlketeenust osutavad tõlgid. Ürituse õnnestumise eeldus on, et tõlk saaks erialaste materjalidega enne tutvuda – mida suuremad on tõlgi taustteadmised, seda parem on tõlke kvaliteet. Meilt saab tellida nii järel-, sünkroon- kui ka sosintõlget.

Järeltõlge

Järeltõlget on sobivaim kasutada läbirääkimistel, sest see annab originaalkeelt oskavale osapoolele rohkem aega oma seisukohtade läbimõtlemiseks. Järeltõlkeks pole vaja tõlkeaparatuuri, tõlgitakse kuni viieminutiliste lõikude kaupa. Silmas tuleb pidada küll seda, et Teie üritus kestab kauem kui sünkroontõlget kasutades. Kuigi järeltõlge pole nii intensiivne kui sünkroontõlge, on siiski pika (üle nelja tundi päevas) ja keerulise tõlke korral parem kasutada kahte tõlki.

Sünkroontõlge

Sünkroontõlge toimub samal ajal originaali esitusega ja selleks on vaja tõlkeaparatuuri. Tõlk asub eraldi ruumis või spetsiaalses kabiinis ning tõlget kuulatakse kõrvaklappidest. Et tõlk kuuleks originaalteksti, peab esineja kasutama mikrofoni. Sünkroontõlget tehakse tavaliselt kahekesi. Ka tõlk, kes parajasti ei tõlgi, kuulab teksti, et kirjutada kolleegile üles numbreid, termineid ja nimesid, ning võtab esimese vajaduse korral tööjärje üle.

Sosintõlge

Sosintõlget kasutatakse siis, kui kuulajaskonnas on paar-kolm inimest, kes tõlget vajavad. Tõlk istub nende lähedal ja teeb sosinal sünkroontõlget.

Üles
Uudised
Kahjuks selles alajaotuses uudiseid ei ole.